Sudski tumač

sudski tumačUkoliko dokumenti za koje Vam je potreban prevod služe tome da se zvanično dostave nekoj instituciji države na čiji zvanični jezik se takav tekst prevodi, verovatno će Vam biti potrebna i overa kod sudskog tumača.

Pečat sudskog tumača je niz formalnih umetaka u tekst i kao takav se ne može lažirati, dok sudski tumač u Srbiji može biti samo osoba koja je polagala i zvanično položila poseban ispit za sudskog tumača koji organizuje samo Ministarstvo pravde Republike Srbije. Prevodioci koji su zadovoljili sve kriterijume navedene u takvom konkursu i položili ispit se postavljaju za sudske tumače i svi njihovi podaci su dostupni u zvaničnom registru.

Naši sudski tumači će u skladu sa zakonskim obavezama koje imaju brzo, efikasno i kvalitetno prevesti i overiti Vaše dokumente, a Vi možete biti uvereni da će takva dokumentacija biti prihvaćena u bilo kojoj instituciji koja to od Vas zahteva.

Tekstove sa overom radimo u oba smera, odnosno sa srpskog jezika na strani i sa stranog jezika na srpski.

Reference za naše sudske tumače dostupne su kako u zvaničnom registru, tako i u administraciji škole.

Molimo Vas da za više informacija o sudskim tumačima kontaktirate administraciju škole elektronskom porukom ili pozivom.