Reference

Reference:

Neke od preporuka:
Kabinet Potpredsednika Republike Srbije
IKEA Srbija
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
Ministarstvo finansija
Gradski Zavod za javno zdravlje
EPSRepublički Zavod za socijalnu zaštitu
WIKA Merna tehnika d.o.o.
WIKA grupacija- Hrvatska i Austrija
Wizrom Software SRL – Rumunija
Energoprojekt a.d.
Energogroup
Izdavačka kuća „Eduka“
Jetoil Serbia d.o.o.
Si line d.o.o.
Halk Bank Srbija
Trivax VV d.o.o.
Turistička agencija „Oktopod“
EBC ECDL Internet Test Centar