POPUST 50%!!!

qvictorias
Comments Off on POPUST 50%!!!

 

nemacki intenzivni(1)

 • Intenzivni kursevi su idealni za sve polaznika koji bi da u što kraćem vremenu da steknu nova i unaprede postojeća znanja stranog jezika. Osnovna prednost intenzivnih kurseva je veća izloženost jeziku, a samim tim i brži napredak.  Kurs obuhvata 24 časa po 90 minuta. Nastava ce se odvijati  3x nedeljno po 120 minuta ili 5 puta nedeljno po 90 minuta.
  Namenjeni su kako početnicima tako i polaznicima viših nivoa
 • Intenzivni TALK WITH EASE kursevi baziraju se na komunikativnom pristupu gramatici i akcenat je  na komunikaciji (communicative teaching of grammar) odnosno predavanju gramatike i svih ostalih veština jezika kroz konverzaciju. Nastava se u potpunosti odvija na stranom jeziku, bez oslanjanja na srpski jezik. Metod je razvijen po ugledu na savremene metode učenja stranih jezika u Engleskoj. Nastojimo da polaznici što brže steknu znanja koja će uspešno samostalno upotrebiti. Sve jezičke veštine se uče kombinacijom priprodnog usvajanja i klasičnog učenja jezika kroz jezička pravila,  te je uspešnost i efikasnost učenja na jako visokom nivou u poređenju sa tradicionalnim i ostalim pristupima jeziku. Nastava koncipirana na ovaj način omogućava polaznicima da  podjednako razviju svie jezičkih veštine (govora, pisanja, razumevanja prošitanog / odslušanog teksta)
 • Svi naši profesori su se, nakon završenih osnovnih i master studija, dodatno usavršavali za posao predavača i stekli kvalifikacije i dugogodisnje iskustvo u radu širom sveta i međunarodno priznate kvalifikacije i reference
 • Fond časova i nivoi su u potpunosti usklađeni sa CEFR
 • Radi se u malim grupama koje imaju od 4-6 polaznika
 • Mogućnost organizovanja poluindividualne nastave za dva ili tri polaznika
 • Mogućnost organizovanja in-hose nastave za kompanije
 • Nastava se odvija u popodnevnim i večernjim terminima
 • Cenom kursa je obuhvaćeno: ulazno testiranje, udžbenik, završno testiranje i izdavanje sertifikata.

 Cene za grupe, za A i B nivoe: 12.000,00 rsd