Pripreme za međunarodne ispite

Home Kursevi Pripreme za međunarodne ispite

Cambridge

Studije, sport i emigracija

italijanski

francuski

španski

English for Special Purposes ili ESP ispiti su namenjeni onima koji žele da se u inostranstvu ili u Srbiji, ali na engleskom ili nemačkom jeziku, bave svojom profesijom. Poslodavci mogu tražiti rezultate nekog od ovih ispita i na osnovu toga odlučuju o Vašoj kompetentnosti da radite za njih. Ispiti uglavnom testiraju četiri jezičke veštine (govorenje, pisanje, čitanje i slušanje) i upotrebu jezika i gramatičkog znanja kroz zadatke u vezi sa ove četiri jezičke veštine.

U ponudi naše škole su kompletne pripreme za sledeće ESP ispite: ILEC, TOLES, ICFE i OET. Više o svakom od ovih ispita možete saznati prateći posebne linkove ka svakom od njih na ovoj web prezentaciji.

Molimo Vas da za više informacija o početku i trajanju priprema, kao i o ispitnim rokovima kontaktirate administraciju škole i zakažete konsultacije sa profesorom.