Biznis kursevi

Home Kursevi Biznis kursevi

Biznis konverzacijski kursevi

Biznis kursevi

Ovi kursevi namenjeni su profesionalcima koji svoje znanje stranog jezika svakodnevno   pokazuju u poslu kojim se bave ili onima kojima će jezičko znanje biti neophodno u poslu koji će tek obavljati.  U nastavi se obrađuju relevantne teme iz sveta poslovanja (karijere, investicije, zaposlenje, globalizacija, poslovna strategija, novac, bankarstvo, marketing i brendiranje, itsl.).  Biznis kursevi mogu biti grupni ili individualni i odvijaju se već od A2 nivoa.

Kao i kod ostalih kurseva i kod biznis kurseva koristi se Queen Victoria School program TALK WITH EASE koji se bazira se na komunikacijskom pristupu učenju jezika.

Kod ovog tipa kursa poseban akcenat je na poslovnoj komunikaciji i korespondenciji i stručnom vokabularu. Polja koja ovi kursevi obuhvataju su deo opšteg poslovnog jezika.   Vođenje sastanaka, telefonski razgovori, pregovori, simulacije realnih situacija i donošenje odluka, planiranje, razvoj strategija i pisano obraćanje – jednostavno rečeno, sve ono što je funkcionalno potrebno da se u poslovnom svetu  osećate sigurno. Na ovim kursevima naučićete kako da efikasno komunicirate u poslovnom svetu, na prirodan i samouveren način, te da budete u korak sa svim svetskim standardima poslovne komunikacije i korespondencije. Moći ćete da bez straha odete u svet na konferenciju, seminar ili pak potražite novi posao u inostrantsvu.

Ako želite da se spremate za neki od biznis međunarodnih Cambridge ispita, kliknite ovde.

 

Kurs poslovne korespondencije

korespondencijaBiznis kursevi imaju i specijalni modul POSLOVNE KORESPONDENCIJE čiji osnovni cilj je da se polaznicima pruže osnovna pravila pisane komunikacije na stranom jeziku – ovaj modul sadrži sve ono što će Vam ikada biti potrebno da komunicirate sa poslovnim partnerima u inostranstvu u pismenoj formi. Da biste pohađali ovaj modul morate imati minimum B1 nivo znanja engleskog jezika.

 

Specijalistički kursevi za posebne profesije

U ponudi naše škole su i kursevi stranog jezika za posebne  profesije, specijalno dizajnirani i prilagođeni poslovnim potrebama polaznika koji se bave određenim poslom. Teme koje se obrađuju su u vezi sa onim što naši polaznici svakodnevno moraju da ispunjavaju na radnom mestu i sve to na stranom jeziku! Jezičke veštine na kojima se baziraju ovi kursevi su tematski uvek  u skladu sa realnim i relevantnim zahtevima njihovih profesija. Nastava može biti grupna i individualna.

Ovi kursevi su namenjeni svima onima koji žele da dublje uđu u problematiku komunikacije u okviru svoje profesije i savladaju terminologiju, pisanje i obraćanje na višem nivou nego što to omogućavaju opšti ili biznis kursevi. Ovi kursevi su namenjeni učenicima čije znanje je već na jakom B1 nivou, baš zato što su materijali koji se u radu koriste autentični i zato što akcenat nije na razvijanju gramatičke preciznosti, već na korišćenju jezika u posebne svrhe. Predavači i učenici ovde veoma blisko sarađuju, kako bi prilagodili kurs potrebama svakog učenika.

Tipovi specijalističkih kurseva koje nudimo:

  • Kursevi jezika za pravnike
  • Kursevi jezika za računovođe, stručnjake za finansije, marketing i bankarstvo
  • Kursevi jezika za novinare
  • Kursevi jezika za zdravstvene radnike
  • Kursevi jezika za inženjere
  • Kursevi jezika za diplomate

Ako želite da se spremate za neki od međunarodnih ispita za posebne namene ( ILEC, TOLES, ICFE, OET ) za više informacija kliknite ovde.